Source: pxfuel

כמעט לכל אדם, יש לפחות תחום אחד בחייו אותו הוא לא מצליח להבין עד הסוף.
זה אנושי ואף סביר לחלוטין. אולם, כאשר מדובר בתחום שהוא כה מהותי עבורנו ועבור הקרובים לנו ביותר, רצוי, שלא לומר – הכרחי, שנבין לפחות את מהותו הבסיסית ואת מושגי היסוד העיקריים שבו. זאת, כדי שנוכל לקחת חלק בתהליך החשיבה וקבלת ההחלטות, אשר עתידים להשפיע על מהלך חיינו.

נכון הוא, שזה למעלה מעשור – מאז נכנס לתוקפו חוק "פנסיית חובה" בינואר 2008 – החלה להתגבר המודעות הציבורית לנושא הפנסיה. על פי רוב, אנשים הצליחו להפנים מושגים ספציפיים כגון גובה דמי ניהול ושיעור תשואה על השקעות. מושגים אלו חשובים מאוד, אבל הם אינם המושגים היחידים שצריך להבין ואין הם מייצגים את המהות של מוצרי הביטוח והחיסכון הפנסיוניים השונים.

תוכנית הביטוח והחיסכון הפנסיוניים היא כיום חובה חוקית, אבל כמו בהרבה דברים בחיים, אין תוכנית אחת שהינה אידיאלית ונכונה באופן מובהק, ושמתאימה באופן גורף לכולם. על כן, התוכנית הרצויה חייבת להיות מותאמת אישית לכל אדם, בהתייחס לפרמטרים שונים כגון: מצבו המשפחתי, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי ומצבו התעסוקתי.

פרמטרים אלו ונוספים, הם אלו שיקבעו את התמהיל הנכון לכל אחד, של שלושת הרכיבים הבאים: חיסכון לזקנה, ביטוח לאובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות.

מאמרי זה הינו ראשון מתוך סדרת מאמרים בנושא. במאמר זה אגדיר לכם מהי פנסיה ואילו מוצרים קיימים במשק הישראלי.

 

אז מה היא בעצם פנסיה?

פנסיה הינה תוכנית ביטוח וחיסכון ארוכת טווח, אשר בנויה, על פי רוב, משלושה רכיבים: רכיב חיסכון אחד ושני רכיבי ביטוח, ונותנת כיסוי בשלושה מצבים: הראשון – רכיב חיסכון –מצב של הגעה לגיל פרישה; השני – רכיב ביטוח – מצב של אובדן כושר עבודה (בטרם הגעה לגיל פרישה); השלישי – רכיב ביטוח נוסף – מצב של פטירה (בטרם עת).

 

מהותו של כל רכיב בפנסיה

הגעה לגיל פרישה

בעת ההגעה לגיל פרישה על פי חוק (העומד כיום על גיל 62 לנשים וגיל 67 לגברים) – ובכל מקרה, לא לפני גיל 60 – זכאי אדם לתשלום קצבה חודשית למשך כל ימי חייו.

אובדן כושר עבודה (אכ"ע) ו/או נכות

במקרה שאדם איבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס למחייתו (בכפוף לחוות דעת מקצועית עם מסמכים תומכים ולוועדה רפואית), הוא זכאי לתשלום קצבת אכ"ע ו/או נכות, החל ממועד נכותו ו/או קביעת זכאותו ועד הגיעו לגיל הפרישה.

פטירה ו/או שאירים

במקרה שאדם נפטר והותיר אחריו שאירים או מוטבים, יהיו אלו זכאים לקבלת קצבת שאירים חודשית או סכום הוני חד פעמי וזאת בהתאם למוצר הביטוח שנרכש (כפי שיוסבר להלן).

 

אילו מוצרי ביטוח וחיסכון פנסיוניים קיימים כיום במשק?

קרן פנסיה (חדשה) מקיפה

קרן פנסיה מקיפה, מכילה את שלושת הרכיבים המוזכרים לעיל גם יחד: פרישה, נכות ושאירים. בהתאם למצב האישי, ניתן לוותר על הכיסוי הביטוחי למקרה פטירה, בהנחה שאין לאדם שאירים (כהגדרתם בחוק). שלושת הרכיבים, משולמים כקצבה חודשית (למעט במקרים חריגים).

קרן פנסיה משלימה (כללית)

בדומה לקרן הפנסיה המקיפה, עשויה קרן פנסיה משלימה להכיל את כל שלושת הרכיבים, אולם במהותה קמה קרן זו בכדי לתת מענה מותאם לרכיב החיסכון לגיל פרישה. זאת, במקרים של משכורות גבוהות יותר מאלו שהחוק מתיר לבטח בקרן פנסיה מקיפה.

פוליסת ביטוח מנהלים וביטוח פרט

ביטוח מנהלים, הינו חיסכון לגיל פרישה עבור שכירים. ביטוח פרט, הינו הביטוח המקביל עבור עצמאים.
מוצר זה הינו חיסכון לגיל פרישה, המשולם כקצבה חודשית. המוצר יכול לעמוד בפני עצמו וניתן גם לצרף אליו כיסוי לאובדן כושר עבודה.

פוליסת אובדן כושר עבודה (אכ"ע)

מוצר זה הינו ביטוח למקרה של אובדן כושר העבודה ויכולת ההשתכרות והוא משולם כקצבה חודשית.
ניתן לרכוש פוליסת אכ"ע בסיסית (אחידה) וניתן גם לרכוש הרחבות ותוספות שונות.

פוליסת ביטוח חיים (ריסק למקרה מוות)

מוצר זה הינו ביטוח למקרה מוות, אשר משולם כסכום חד פעמי למי שהוגדר על ידי המבוטח עוד בימי חייו – כ-"מוטב".

קופת גמל

מוצר זה הינו חיסכון לגיל פרישה (בלבד), המשולם כקצבה חודשית.

 

אילו חברות מוכרות מוצרי ביטוח וחיסכון פנסיוניים?

קיימים לא מעט גופים וחברות אשר מוכרים ו/או משווקים מוצרי ביטוח וחיסכון פנסיוניים. חלק מהמוצרים ניתן לרכוש באופן עצמאי וחלקם ניתן לרכוש באמצעות סוכן ביטוח או משווק פנסיוני.

נושא החיסכון הפנסיוני עובר בשנים האחרונות תהליך משמעותי של הנגשה ושל שקיפות לציבור. אחד הכלים הטובים להנגשה ולשקיפות הוא מערכת מידע ייעודית שהקים המחוקק בנושא. מערכת מידע זו מאגדת בתוכה נתונים שוטפים – עדכניים והיסטוריים – אודות כלל החברות שמוכרות מוצרי ביטוח, גמל ופנסיה. באמצעות מערכת זו ניתן להפיק מידע מדיד והשוואתי של פרמטרים שונים, אשר יכולים לסייע לציבור הרחב, וגם לאנשי המקצוע, לבחור את המוצר והחברה הטובים ביותר עבור כל אחד.

להלן קישורים לכל אחד משלוש קבוצות המוצרים במערכת המידע של אתר משרד האוצר – רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון:

ביטוח נט

גמל נט

פנסיה נט

במאמר הבא אפרט את דרישות החוק ואת חובת התשלום לעצמאים.

דליה בנבנישתי היא בעלת חברה לייעוץ פיננסי ולאימון להתפתחות אישית בתחומי עסקים, תעסוקה וכלכלת-משפחה

** אין לראות בכתוב המלצה לפעולה כלשהי במוצרים פנסיוניים או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ולייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק. במידע עלולות ליפול טעויות ולכותבת או לחברות הקשורות בה עשויה להיות פוזיציה במוצרים פנסיוניים הנזכרים במאמר או עניין אישי שלה או של מי מטעמה, בנכסים, בחברות או במוצרים פנסיוניים המוזכרים במאמר

users: דליה בנבנישתי

פנסיה היא השקעה ולא חיסכון
ככל שאנשים יפנימו את זה ויקחו אחריות על ההשקעות שלהם - כן יטב

עוד בנושא

אולי יעניין אותך

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר