כללי

השימוש באתרים ובאפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם ו/או באמצעותם מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

השימוש באתר www.dyoma.co.il (להלן "אתר דיומא"), ביישומים השונים של אתר זה בפלטפורמות דיגיטליות שונות, ובתכנים הכלולים בהם, מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות.

בעלי האתר (להלן "המפעיל") הם הבעלים והמפעילים של אתר דיומא ושל היישומים הנגזרים ממנו.

שמירת מידע על המשתמשים

במהלך השימוש באתר דיומא ובשירותים הקיימים בו עשוי המפעיל לשמור מידע על המשתמש.

המפעיל ישמור מידע אישי הנמסר ביוזמת המשתמש לרבות שמו, פרטים מזהים, פרטי התקשרות ועוד.

המפעיל ישמור מידע שאינו אישי הנוצר כתוצאה מהשימוש באתר דיומא או בשירותים המצויים בו לרבות כתובת IP, דרך ההגעה לאתר דיומא, הדפים הנצפים באתר דיומא, השירותים בהם נעשה שימוש, הפרסומות הנצפות ועוד.

שימושים במידע על המשתמשים

אתר דיומא ישתמש במידע הנאסף על המשתמשים לצורך מתן שירותים ולצורך הצגת פרסומות.

חלק מהמידע שאינו אישי יועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים ולצורך הצגת פרסומות.

שמירת מידע על משתמשים

למידע השמור על משתמשים יש גישה למפעיל, לעובדיו, ולצדדים שלישיים המספקים שירותים לאתר דיומא ולמפעיל.

באתר דיומא פועלים שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים, כגון פרסומות, שיתוף מידע ברשתות חברתיות, ניתוח נתוני השימוש, שיתוף תכנים, שירותי אודיו, שירותי וידאו ועוד. השירותים הניתנים על ידי צד שלישי מצויים תחת מדיניות של הפרטיות של הצד השלישי בנפרד ממדיניות הפרטיות של אתר דיומא ואינם בשליטה או באחריות של אתר דיומא ו/או של המפעיל.

באתר דיומא נעשה שימוש ב-"עוגיות" (cookies), ב-"משואות רשת" (web beacons) ובמערכות נוספות המשמשות לאיסוף מידע או לניטור הפעילות באתר דיומא. העוגיות והמערכות הנוספות משמשות לשיפור השימוש השוטף באתר, לשימוש בשירותים השונים, ולצורך הצגת פרסומות מותאמות.

שונות

מדיניות הפרטיות תעודכן מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות הפרטיות הוא הנוסח העדכני ביותר.

מוסכם כי כל תיקון או עדכון במדיניות הפרטיות מחייבים את המשתמש.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.

המלצת העורכים

החדשים ביותר