דְּיוֹמָא
שטרות שקלים חדשים   מקור: פיקסביי

השכר הממוצע מחושב ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיטת חישוב שנקבעה בחוק הביטוח הלאומי. החישוב מתבסס על הממוצע החודשי של השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום שקדם ליום העדכון (ידוע בשם "ממוצע השכר") ועוד התוספת לממוצע השכר בשיעור הפיצוי שניתן בתקופה שמתום שלושת החודשים ששימשו בסיס לחישוב ממוצע השכר ועד ליום העדכון.

2021: 10,551 ₪
2020: 10,551 ₪
2019: 10,273 ₪
2018: 9,906 ₪
2017: 9,673 ₪
2016: 9,464 ₪
2015: 9,260 ₪
2014: 9,089 ₪
2013: 8,828 ₪
2012: 8,619 ₪
2011: 8,307 ₪

מבוסס על נתוני הביטוח הלאומי, 2021

users: מערכת דיומא

הנקראים ביותר

החדשים ביותר