נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין מקבל את "מדד הדמוקרטיה הישראלית" לשנת 2015, מידיו של יוחנן פלסנר נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה    מקור: לע"מ (מארק ניימן)
בתמונה נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין מקבל את "מדד הדמוקרטיה הישראלית" לשנת 2015, מידיו של יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

2020: 53.6%
2019: 54.8%
2018: 51.7%
2017: 56.4%
2016: 55.8%
2015: 62.4%
2014: 60.9%
2013: 60.8%
2012: 73.4%
2011: 68.7%
2010: 51.7% (54%)
2009: 51.2% (52%)
2008: 47.4% (49%)
2007: 57.9% (61%)
2006: 66.5% (68%)
2005: 60.0% (72%)
2004: 76.4% (79%)
2003: 69.8% (70%)

 

השינוי בקטגוריות התשובה

בשנת 2014 שינו בסקר עליו מתבסס המדד את קטגוריות התשובות לשאלה "עד כמה אתה נותן אמון בבית המשפט העליון?". כיום מוצגות התשובות של השנים 2013-2003 על פי הקטגוריות התשובות שנקבעו מ-2014 ואילך.

השינוי יצר הבדלים משמעותיים ביחס לשתיים מהתשובות האפשריות ולכן אנו מציגים אותו להלן בצורה מודגשת.

בין השנים 2014 ל-2020 אלו חמש קטגוריות תשובה בסקר עליו מתבסס המדד:
1. אין לי אמון בכלל
2. יש לי די מעט אמון
3. יש לי די הרבה אמון
4. יש לי הרבה מאוד אמון
5. לא יודע / מסרב להשיב

בין השנים 2003 ל-2013 אלו חמש קטגוריות תשובה בסקר עליו מתבסס המדד:
1. בכלל אין לי אמון
2. במידה מועטה
3. במידה מסוימת
4. במידה רבה
5. לא יודע / מסרב

 

השינוי בהצגת התפלגויות התשובות

ישנם הבדלים ניכרים בין הנתונים של השנים 2010-2003 כפי שהם מוצגים בדו"חות משנת 2011 ואילך לעומת איך שהוצגו עד אז. ההבדל נובע מכך שבין 2003 ל-2010 הוצגה התפלגות התשובות רק של מי שענו לשאלה. הדו"חות משנת 2011 ואילך מציגים את מלוא ההתפלגויות של התשובות – בכלל זה מי שלא ידעו או שסירבו להשיב – גם אחורה לתקופת השנים בין 2003 ל-2010.

הנתונים של השנים 2010-2003 הוצגו כפי שהם מוצגים בדו"חות משנת 2011 ואילך (בסוגריים הוצגו הנתונים של השנים 2010-2003 כפי שהם מוצגים בדו"חות עד שנת 2011)

.

מקורות

הנתונים של 2020 לקוחים מתוך דו"ח מדד הדמוקרטיה הישראלית של 2020

בתוך דו"ח מדד הדמוקרטיה הישראלית של 2019 אפשר לראות תצוגה של מלוא ההתפלגויות של התשובות בין השנים 2003 ל-2019

בתוך דו"ח מדד הדמוקרטיה הישראלית של 2010 אפשר לראות תצוגה של התפלגות התשובות רק של מי שענו לשאלה בין השנים 2003 ל-2010

users: מערכת דיומא

איתן
מעניין תודה

עוד בנושא

אולי יעניין אותך

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר