איתמר בן גביר   מקור: ויקיפדיה (גיא בוטביה)

על פי סקרי בחירות שפורסמו באחרונה, ב-23 במרץ יהפוך איתמר בן גביר לחבר כנסת. מי הוא איתמר בן גביר, ובמה הוא ובעלי בריתו מאמינים?

בגיל 16 הצטרף בן גביר לתנועת "כך" שנוסדה על ידי הרב מאיר כהנא. כיום, בן גביר טוען שהוא לא ממשיך דרכו של הרב כהנא, אבל במקביל הוא אומר שהרב כהנא היה צדיק וקדוש ושהוא לוקח ממנו "הרבה דברים טובים". כדאי אפוא להיזכר באילו "דברים טובים" דגל הרב כהנא.

 

הרב כהנא בכנסת

כאשר מפלגת "כך" נבחרה לכנסת בשנת 1984 ב-25,907 קולות (1.2 אחוזים מהקולות), הייתה מרבית החברה הישראלית נבוכה מהבחירה במפלגה גזענית המטיפה לשנאה לערבים ולערכים דמוקרטיים בישראל. 118 חברי כנסת נהגו לקום ולהחרים את הרב כהנא בעת שעמד לנאום במליאת הכנסת. מתוקף תפקידו היה יו"ר הכנסת חייב להישאר במליאה, אך הוא פעל בעקביות למנוע מכהנא להגיש הצעות חוק. שתי הצעות החוק המפורסמות ביותר שניסה הרב כהנא להעביר היו "חוק האזרחות הישראלית וחילופי אוכלוסין יהודים וערבים" ו-"חוק למניעת התבוללות בין יהודים ללא יהודים ולקדושת עם ישראל".

חבר הכנסת מיכאל איתן ממפלגת הליכוד הציג השוואה בין שתי הצעות החוק של הרב כהנא לבין "חוק אזרחות הרייך" ו-"החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני" – שניים מחוקי נירנברג הידועים לשמצה. חוקי נירנברג נחקקו בגרמניה הנאצית ב-15 בספטמבר 1935 בפגישה מיוחדת של הרייכסטאג שהתכנסה במהלך העצרת השנתית של המפלגה הנאצית בעיר נירנברג.

MK Meir Kahane Adressing The Knesset 1988 Saar Yaacov

הרב מאיר כהנא נואם בכנסת

וכך אמר חבר הכנסת איתן בישיבה של ועדת הכנסת שדנה בעניינו של הרב כהנא: "אני מבקש להביא לידיעת חברי הכנסת את ההשוואה שבין הצעות כהנא לחוקי הגזע הנאציים. לצורך הענין הזה עליתי לספריה של הכנסת ומצאתי שם את חוקי הגזע הגרמני אשר ספרן הכנסת עזר לי בתרגומם" (הכנסת ה-11, פרוטוקול מס' 8 של ועדת הכנסת, 12.11.84). להלן אביא חלק מההשוואה שערך חבר הכנסת איתן בין הצעות החוק של הרב כהנא לבין חוקי נירנברג המדוברים:

הצעת כהנא בנושא "מעמד לא יהודים"

א. ללא שום זכות לאומית, ללא שום חלק בהליכים פוליטיים במדינת ישראל, לא יוכל להתמנות לכל תפקיד של שררה ולא יוכל להצביע בבחירות לכנסת או לכל גוף ממלכתי וציבורי אחר.

ב. יקבל על עצמו חובות, מיסים ועבדות; אם לא יסכים לעבדות ולמסים יגורש בכוח.

החקיקה הנאצית בנושא "מעמד היהודים"

"יהודים אינם יכולים להיות אזרחי הרייך, אין להם זכות הצבעה פוליטית ואינם יכולים לשאת בתפקיד ציבורי".

 

הצעות כהנא בנושא "הגבלות מגורים"

לא-יהודי לא יגור בתחומי השיפוט של העיר ירושלים.

החקיקה הנאצית בנושא "הגבלות מגורים"

דירות בברלין ובמינכן שהושכרו ליהודים לא יושכרו מחדש ליהודי, או לאשתו, או למפעל יהודי, ללא אישור מיוחד.

 

הצעות כהנא בנושא "איסור נישואי תערובת"

"אסור ליהודים וליהודיות אזרחי ותושבי המדינה להינשא ללא יהודים, בין בארץ ובין בחו"ל... נישואי תערובת שכאלה לא יוכרו כלל כנישואין".

החקיקה הנאצית בנושא "איסור נישואי תערובת"

"נישואין בין יהודים ובין אזרחי המדינה בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו אסורים, נישואין שנערכו בניגוד לחוק בטלים גם אם נערכו בחו"ל"

 

הצעות כהנא בנושא "יחסים מחוץ לנישואין בין יהודים ללא יהודים"

א. אסור ליהודים וליהודיות אזרחי המדינה לקיים יחסי אישות מלאים או חלקיים מכל סוג שהוא עם לא יהודים וזאת גם שלא במסגרת נישואין, העובר על סעיף זה דינו מאסר שנתיים.

ב. לא יהודי המקיים יחסי אישות עם זונה יהודיה או עם זכר יהודי דינו מאסר חמישים שנה, זונה יהודיה או זכר יהודי המקיימים יחסים עם זכר לא יהודי דינם מאסר חמש שנים.

החקיקה הנאצית בנושא "יחסים מחוץ לנישואין בין יהודים לאזרחי הרייך"

א. יחסים מחוץ לנישואיו ביו יהודים ונתיני המדינה בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו – אסורים.

ב. יהודים אינם רשאים להעסיק במשק ביתם נתינות המדינה בעלות דם גרמני או בעלות דם קרוב לו שהן למטה מגיל 45.

 

הצעות כהנא בנושא "הפרדה בחופי רחצה"

יוקמו חופי ים נפרדים ליהודים וללא יהודים, ללא הבדל באיכותם. בן עם הנמצא בחוף הים המיועד לבן העם השני יהיה צפוי למאסר של חצי שנה.

החקיקה הנאצית בנושא "הפרדה בבריכות שחיה ומקומות קייט"

א. אסור ליהודים להיכנס לבריכות שחייה ציבוריות.

ב. במקומות קיט ומרפא יש להפריד בין היהודים ללא יהודים. לשם כך יש לאכסן יהודים בבתי מלון ובפנסיונים נפרדים. במקומות קיט ומרפא, שבהם מתקנים לשימוש משותף של רבים, יש להפריד בין יהודים ללא יהודים. אם אין אפשרות להפרדה תיאסר כניסת יהודים.

 

עוצמה יהודית

איתמר בן גביר, בעל בריתו הפוליטי החדש של נתניהו, טוען עתה כי אינו ממשיך דרכו של הרב כהנא, אבל אם בוחנים את מפלגתו "עוצמה יהודית" עולה כי הוא לא היחידי עם עבר בתנועת "כך".

ד"ר מיכאל בן ארי גם הוא פעיל לשעבר בתנועת כך מעולם לא התכחש להיותו תלמידו וממשיך דרכו של הרב כהנא. להלן אחת מהצעותיו של ד"ר בן ארי: "צריך קודם כל לשנות את המשוואה שמי שרק מעז לדבר נגד יהודי, הוא לא חי. הוא לא חי! לא מגרשים אותו, לא שוללים לו אזרחות. הוא לא חי! כיתת יורים הורגים אותו, מחסלים אותו, כמו שערבים מבינים. זו השפה שלהם".

בנצי גופשטיין, עוד תלמיד של הרב כהנא וחבר בתנועת כך. בשנת 2018, גופשטיין אמר "היום כבר כולם יודעים שהרב כהנא צדק... יום יום, הוא הלך מעיר לעיר... וניסה לשכנע את היהודים שכאן בארץ ישראל יש מקום רק לאלה שבאמת נאמנים לארץ, לא לאלה שמנסים לרצוח אותנו או מנסים לפגוע בבנות שלנו. לצערנו לא שמענו לו ולא גרשנו". גופשטיין הקים את ארגון להב"ה שמטרתו "להציל בנות מעם ישראל שהתפתו לקשור קשר עם גוי".

ברוך מרזל היה דובר תנועת "כך", מזכיר הסיעה בכנסת ויושב ראש התנועה לאחר שהרב כהנא נרצח. בשנת 2015, מרזל אמר "המחבלים האלה ידקרו אותנו אם נשאיר אותם פה בארץ, ולכן הרב כהנא צדק, צריך לגרש את כל האויבים מארצנו כמה שיותר מהר".

בן גביר אמר כי "עוצמה יהודית זה לגרש את האויבים שלנו, את מי שלא נאמן בכרטיס בכיוון אחד".

Knesset Member Michael Ben Ari 2011 Moshe Milner

מיכאל בן ארי במליאת הכנסת

 

הציונות הדתית

בבחירות הקרובות מפלגת עוצמה יהודית תרוץ לכנסת עם מפלגת "נעם" ועם מפלגת "האיחוד הלאומי" ברשימה משותפת בשם "הציונות הדתית".

מפלגת "נעם – עם נורמלי בארצנו" ידועה, בין היתר, בזכות הקמפיין שלה נגד להט"בים. כך, למשל, פרסמה המפלגה שלטי חוצות עם הכיתוב "גאווה וקניית ילדים או שהבן שלי יתחתן עם אישה – ישראל בוחרת להיות נורמלית".

בראש הרשימה המשותפת עומד יושב ראש מפלגת האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.

לסמוטריץ' לא מעט הצהרות ידועות לשמצה. כך, למשל: "אשתי באמת לא גזענית, אבל אחרי לידה היא רוצה לנוח ולא לקיים חאפלה כמו הערבים לאחר לידתם. זה טבעי שאשתי לא תרצה לשכב במיטה ליד אישה שרק ילדה תינוק שאולי ירצה לרצוח את התינוק שלה בעוד 20 שנה. הערבים הם האויבים שלי, ולכן אני לא נהנה להיות לידם."

Member of the Knesset Bezalel Smotrich 2018 Kobi Gideon

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'

ברי, אפוא, כי שנאת האחר מאפיינת את רשימת "הציונות הדתית" על כל מרכיביה, ומעל הכול את מפלגת עוצמה יהודית. למרות ההכחשות הרפות של בן גביר, אין ספק שבהנהגת עוצמה יהודית חברים תלמידי הרב כהנא המטיפים, כל אחד בדרכו, לפוליטיקה מסוכנת, גזענית ומחרחרת שנאה. התפיסות הגזעניות שהם מקדמים, מהוות הסתה ישירה נגד קבוצות אוכלוסייה במדינת ישראל. תנועה כמו עוצמה יהודית, שבעבר הייתה נתפסת כמוקצה מחמת מיאוס בפוליטיקה הישראלי, מקבלת כעת לגיטימציה מעצם נכונותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשתף עמה פעולה (נתניהו אף הגדיל ולחץ על סמוטריץ' ובן גביר לרוץ ברשימה משותפת). וזו רק סיבה אחת נוספת מדוע שלטונו של נתניהו חייב להסתיים הפעם.

גרשון בסקין הוא יזם חברתי ופוליטי. ספרו האחרון In Pursuit of Peace in Israel and Palestine יצא לאור באוניברסיטת ונדרבילט שבארצות הברית ועתיד לצאת לאור בערבית בירדן ובלבנון

users: גרשון בסקין

עוד בנושא

אולי יעניין אותך

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר