דְּיוֹמָא
כנסיית לייקווד, מגה-כנסייה אוונגליסטית (non-denominational), הממוקמת ביוסטון, טקסס   מקור: ויקיפדיה

האוונגליסטים האמריקנים תומכים בישראל. זוהי עובדה בלתי מעורערת, אולם הפרשנים חלוקים בדעתם בנוגע לסיבות המביאות לתמיכה זו. המחקר שלנו מבקש להסביר את התמיכה הזו באמצעות בדיקת הבטים שונים, הכוללים מרכיבים תאולוגים, תרבותיים, פוליטים, בטחוניים, ודמוגרפים.

לשם כך, בשנת 2018 ערכנו סקר מקיף בקרב 1,000 אוונגליסטים ו"נולדים מחדש" בכל רחבי ארצות הברית. הסקר חובר על ידינו ונערך על ידי חברת הסקרים Lifeway Research המתמחית בסקירת קהילות נוצריות. תוצאות המחקר התפרסמו במאמר אקדמי, ובמאמר זה אנו מביאים את הממצאים המרכזיים.

הדמוגרפיה של האוונגליסיטים מלמדת שמרביתם לבנים (65%), הם מרוכזים בעיקר בדרום-מזרח ארה"ב (38.2%) ובמערב התיכון (22.5%). למרביתם ישנה השכלה תיכונית בלבד (37%) או "קצת נסיון" בלימודים בהשכלה גבוהה (29.2%), מבלי לסיים בהצלחה את חוק הלימודים. האוונגליסטים מתגוררים בעיקר באיזורים כפריים (37%) ופרברים (42%), וההכנסה הממוצעת למשק בית היא בערך 40,700$.

61% מהנסקרים הן נשים (סקרי דעת קהל בקרב האוונגליסטים מלמדים באופן עקבי שיש יותר נשים מגברים בקרב קבוצה זו). הגיל הממוצע של הנסקרים הוא 49.3, ו- 57.3% מהם אמרו שהם נשואים. כצפוי, הביעה הקבוצה הנסקרת רמת דתיות גבוהה, כאשר מחצית הנסקרים במדגם אמרו שהם מבקרים בכנסיה מדי שבוע, וקוראים בתנ"ך לפחות פעמיים בשבוע. טעות הדגימה האפשרית של הסקר היא באיזור 3.3%.

 

הסקר

שאלנו את הנסקרים "במי אתה תומך?" וביקשנו לבחור בין ישראל והפלסטינים. התוצאות הראו תמיכה בלתי מסוייגת בישראל.

בכדי לנתח את תמיכת האוונגליסטים בישראל השתמשנו במודל סטטיסטי שנקרא רגרסיה לוגיסטית המסודרת בריבוי משתנים. כצפוי, התוצאות הראו שהתמיכה בישראל נבעה בין השאר מהתאולוגיה הנוצרית אוונגליסיטית ומתחושות קרבה תרבותית ודתית עם יהודים. משיבים שציינו שהם תומכים בישראל כדי לממש נבואה בדבר ""הביאה השנייה" של ישוע" (מונח באסכטולוגיה הנוצרית הבא לתאר את התגלותו השנייה של ישוע באחרית הימים) ומשום שהיהודים הם "עם בחירה", נטו לתמיכה גבוהה יותר בישראל מאשר אלה שהתנגדו לאמירות אלה.

מצאנו תמיכה חזקה באמירה "אני תומך בישראל עקב ערכים תרבותיים ודתיים משותפים". תחושה של אחווה, על בסיס שותפות דתית ותרבותית מהווה בסיס חזק לתמיכה בישראל. הסקר שלנו שלל את האפשרויות שהאוונגליסטים תומכים בישראל בגלל תחושת אשמה בשל רדיפות יהודים על ידי נוצרים בעבר. המודל הסטטיסטי גם שלל את האפשרות שהתמיכה מגיעה משותפות ישראלית ואמריקנית בערכים דמוקרטים, או משום שישראל מספקת הגנה למקומות הקדושים לנצרות.

תוצאות המחקר הראו שביקורים תכופים בכנסיה (מידת דתיות), אידיאולוגיה פוליטית (במיוחד העדפה להשקפת עולם שמרנית) ויחס כלפי מוסלמים ויהודים, הם מנבאים חשובים בתמיכה בישראל בקרב האוונגליסטים. ככל שמבקרים יותר בכנסיה כך גדלה התמיכה בישראל (ב-21.5%). בדומה, משיבים שזיהו את עצמם כבעלי השקפה שמרנית הם בעלי סבירות גבוהה יותר (ב-31.2%) להביע תמיכה בישראל מאשר אוונגליסטים המזדהים כליברלים או כאנשי מרכז.

תוצאות המחקר הראו שלפעילות חברתית יש מרכיב חשוב בתמיכה בישראל. סוציאליזציה של אוונגליסטים שמדברים האחד עם השני על ישראל ועל חשיבותה לקהילה האוונגליסטית, היא אחד המנבאים החשובים ביותר בתמיכה בישראל, שהוא שני רק ליחס חיובי כלפי יהודים. אם נפשט את הממצא, ניכר כי חשיפה לתוכן חיובי על ישראל מגדילה את התמיכה בה, גם כאשר מכניסים לתמונה מרכיבים נוספים. ביקורים שוטפים בכנסיה וסוציאליזציה עם אוונגליסטים תומכי ישראל מגדילה את רמת התמיכה ב-177.5%.

Inbari Graph 1

המודל הסטטיסטי מאשר שיחס כלפי יהודים ומוסלמים משפיע על התמיכה בישראל. דעה שלילית על מוסלמים מגבירה את התמיכה בישראל, בעוד שדעה חיובית כלפי מוסלמים מפחיתה את התמיכה בישראל (ב-27.7%). בנוסף, דעה חיובית על יהודים מגדילה באופן ניכר את התמיכה בישראל.

למעשה, יחס חיובי כלפי יהודים הוא המנבא החשוב ביותר בתמיכה בישראל ומעלה את סיכוי להבעת תמיכה ב-203%. כך יוצא שביקורים תכופים בכנסיה, אינטראקציה עם אוונגליסטים פרו-ישראלים, אמונה בתרבות יהודית-נוצרית משותפת ותאולוגיה משיחית, משחקים תפקיד חשוב בהסבר התמיכה. אולם, המחקר שלנו הראה שדעה חיובית על יהודים בקרב האוונגליסטים היא המרכיב החשוב ביותר להסבר התמיכה הגבוהה בישראל.

חשוב לציין שהנתונים הדמוגרפיים, למעט גיל המשתתפים בסקר, לא התבררו כמשמעותיים בהצבעה על הגורמים המביאים לתמיכה בישראל. המודל הסטטיסטי שהרכבנו הראה שגיל הוא אחד משלושת המנבאים החשובים ביותר. מצאנו שקבוצת הגיל 29-18 נוטה פחות לתמוך בישראל מאשר קבוצות גיל מבוגרות יותר. כאשר עוברים מקבוצת הגיל 29-18 לקבוצה של בני 49-30, ומשם לבני 64-50 והלאה, התמיכה בישראל הולכת וגוברת (ב-48.1%).

חשוב לציין שההבדלים בין הצעירים והמבוגרים לא נובעים מרמת דתיות נמוכה יותר בקרב צעירים (למעשה, הסקר שלנו מצא שקבוצת הגיל הצעירה מגלה סימני דתיות גבוהים). הנתונים מראים שהאוונגליסטים הצעירים יתכן שנוטים לתמוך פחות בישראל בעיקר מסיבות אידיאולוגיות. הצעירים בסקר אמרו שהם נוטים לתמוך בעמדות פוליטיות יותר מרכזיות מאשר קבוצות גיל מבוגרות יותר, הנוטות לעמדות שמרניות יותר. ייתכן שעמדות הצעירים נובעות גם מהגדרות שונות של צדק, כאשר הצעירים נוטים לראות את יחס ישראל כלפי פלסטינים כלא הוגן.

הסקר שלנו הראה שלגורמים של חינוך, גזע או אתניות, הכנסה, מצב משפחתי, או איזור מגורים בארצות הברית אין השפעה על עיצוב היחס כלפי ישראל.

הכומר האוונגליסטי ג'ון הייגי, הידוע כתומך אדוק בישראל, מסביר מדוע הוקם ארגון "נוצרים מאוחדים למען ישראל"

 

משיחיות וקריאה מילולית של המקרא

כפי שציינו לעיל, קשורה תמיכה רחבה בישראל בקרב האוונגליסטים להשקפות משיחיות נוצריות הקושרות בין מדינת ישראל לבין הביאה השנייה (83.94%). הזרם האוונגליסטי מורכב ברובו מהאוחזים בהשקפה דתית הנקראת "פרה-מילנריות רב שלבית". לפי השקפה זו על היהודים לבנות את בית המקדש לפני האירועים של "הביאה השנייה" שבסופה יקבלו מרבית היהודים את ישוע כמשיח ויתנצרו.

כאשר שאלנו בסקר על סוגיות אלה, הראו התוצאות מחלוקות עמוקות (בערך חצי-חצי) בקרב הנסקרים סביב האמירה: "ישראל צריכה לבנות את בית המקדש בזמן הקרוב". תוצאה דומה נצפתה לגבי האמירה: "היהודים יתנצרו בשיבה בביאה השנייה".

התנ"ך מציין ברית שנערכה בית אברהם ואלוהים, לפיה זרעו של אברהם ייהפך לעם נבחר. כיוון שקריאות נוצריות מסויימות טוענות שהיהודים איבדו את בחירתם כיוון שדחו את ישוע כמשיח, שאלנו את השאלה הבאה: "האם אתה מאמין שהברית בין העם היהודי ואלוהים היא נצחית?". התוצאות הראו תמיכה רחבה: 72.8% הסכימו, 5.6% שללו, 2.7% טענו שמעולם לא התקיימה ברית שכזו, ואילו 18.9% אמרו שהם לא יודעים.

האמירה: "אני תומך בישראל כי היהודים הם עם בחירתו של האל" גם היא הניבה תוצאות גבוהות כאשר 84% תמכו בה ברמות שונות.

ניתן לסכם, אם כך, שרוב האוונגליסיטים דוחים את תיאוריית ההחלפה הטוענת שהכנסיה החליפה את העם היהודי בבריתו עם האל.

כיוון שמרבית האוונגליסטים קוראים את התנ"ך כדבר האל באופן מילולי, גילו הנסקרים תמיכה גבוהה באמירות תנ"כיות הנושאות משמעות פוליטית עכשווית. כך, 84% מסכימים שהיהודים הם עם בחירה, שאלוהים נתן הבטחות ליהודים, כך שארץ ישראל שייכת לעם היהודי (90.6%), ושירושלים היא בירת ישראל (62%). האוונגליסיטים גם הביעו תמיכה גבוהה באמירה שאלוהים הבטיח לברך את הגויים אם יעמדו לצידו של אברהם וזרעו (87.7%).

Inbari Graph 2

 

סיכום הממצאים

התוצאות של המודל הססטיססטי הראו ששלושת המנבאים החזקים ביותר של תמיכת האוונגליסיטים בישראל הם:
1. גיל (ככל שעולה הגיל כך צומחת התמיכה).
2. דעה חיובית כלפי היהודים (וגם האמונה שהיהודים הם עם בחירה התגלתה כמרכיב חשוב).
3. סוציאליזציה (המצאות בחברת אוונגליסטים אחרים שמדברים על ישראל).

Mike Pence swearing in ceremony

סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס, רפובליקני בעל אמונות אוונגליסטיות ותומך ותיק של ישראל

רבע מאוכלוסיית ארצות הברית מזדהה כאוונגליסיטית, והיא מהווה את בסיס התמיכה של המפלגה הרפובליקנית. תמיכת האוונגליסיטים במדינת ישראל היא מוצקה, ומונעת מסיבות שונות, הכוללות הבטים דתיים, פוליטים, דמוגרפים וחברתיים. כיוון שקיימת אי בהירות לגבי מה מניע את האוונגליסטים, מה חשוב להם ומה לא, החלטנו לבצע את הסקר האמור. אנו מקווים שהתוצאות תסייענה ליצור הבנה טובה יותר של התמיכה האוונגליסטית במדינת ישראל.

מוטי ענברי הוא פרופסור למדע הדתות באוניברסיטה של קרולינה הצפונית בפמברוק. מחקריו מתמקדים ברדיקליזם דתי יהודי בישראל, באירופה ובארצות הברית. ענברי הוא מחברם של ארבעה ספרים על זהות יהודית מודרנית

קיריל בומין הוא ד"ר למדעי המדינה באוניברסיטה של קרולינה הצפונית בפמברוק. התמחותו היא ביחסים בינלאומים במזרח אירופה ובמזרח התיכון, בדגש על תמורות פוליטיות, קונפליקטים אתניים, ופוליטיקה השוואתית

מ. גורדון בירד הוא דוקטורנט באוניברסיטה של קרולינה המזרחית

המאמר מבוסס על המחקר:

Motti Inbari, Kirill Bumin and M. Gordon Byrd, "Why Do Evangelicals Support Israel?" Politics and Religion. Published on January 14, 2020

users: מוטי ענברי

הנקראים ביותר

החדשים ביותר