מתחם בדיקות קורונה בנמל התעופה בן גוריון, יולי 2021   מקור: ויקיפדיה (יאיר טלמור)
בתמונה, מתחם בדיקות קורונה בנמל התעופה בן גוריון, יולי 2021

גל התחלואה הרביעי החל במחצית השנייה של יוני בהתפרצות בבתי ספר במודיעין ובבנימינה שמקורה בחולי קורונה שנכנסו לישראל ושככל הנראה הפרו את הנחיות הבידוד.

מקור ההתפרצות בבית הספר במודיעין היה חוזר מחו"ל שהפר בידוד ושעל פי החשד היה אחראי להדבקה של 11 תלמידי כיתה ו' בבית הספר "אסיף" בעיר.

על פי השערות משרד הבריאות, מקור ההתפרצות בבתי הספר "כרמים" ו-"אמירים" בבנימינה היה במשפחה ששבה מחו"ל ושכפי הנראה לא שמרה על בידוד. ההתפרצות בבתי הספר בבנימינה הייתה בווריאנט דלתא.

גם לאחר תחילת גל התחלואה הרביעי המשיכו להגיע מאומתים מחו"ל שיצרו עוד ועוד שרשראות הדבקה חדשות. מספרם המאומתים לקורונה שנכנסו לישראל אף גדל בהדרגה במקביל לעלייה בכמות הנכנסים מחו"ל.

להלן מספר מאומתים לקורונה שנכנסו לישראל מחו"ל בין 1 ביוני ל-1 בספטמבר.

1ביוני – 26 מאומתים
2 ביוני – 7 מאומתים
3 ביוני – 2 מאומתים
4 ביוני – 26 מאומתים
5 ביוני – 4 מאומתים
6 ביוני – 4 מאומתים
7 ביוני – 4 מאומתים
8 ביוני – 19 מאומתים
9 ביוני – 2 מאומתים
10 ביוני – 6 מאומתים
11 ביוני – 17 מאומתים
12 ביוני – 3 מאומתים
13 ביוני – 1 מאומתים
14 ביוני – 13 מאומתים
15 ביוני – 8 מאומתים
16 ביוני – 6 מאומתים
17 ביוני – 10 מאומתים
18 ביוני – 5 מאומתים
19 ביוני – 8 מאומתים
20 ביוני – 8 מאומתים
21 ביוני – 8 מאומתים
22 ביוני – 14 מאומתים
23 ביוני – 11 מאומתים
24 ביוני – 12 מאומתים
25 ביוני – 16 מאומתים
26 ביוני – 18 מאומתים
27 ביוני – 13 מאומתים
28 ביוני – 11 מאומתים
29 ביוני – 24 מאומתים
30 ביוני – 22 מאומתים
1 ביולי – 24 מאומתים
2 ביולי – 26 מאומתים
3 ביולי – 18 מאומתים
4 ביולי – 16 מאומתים
5 ביולי – 32 מאומתים
6 ביולי – 55 מאומתים
7 ביולי – 47 מאומתים
8 ביולי – 30 מאומתים
9 ביולי – 46 מאומתים
10 ביולי – 35 מאומתים
11 ביולי – 57 מאומתים
12 ביולי – 72 מאומתים
13 ביולי – 93 מאומתים
14 ביולי – 74 מאומתים
15 ביולי – 93 מאומתים
16 ביולי – 126 מאומתים
17 ביולי – 70 מאומתים
18 ביולי – 109 מאומתים
19 ביולי – 154 מאומתים
20 ביולי – 150 מאומתים
21 ביולי – 116 מאומתים
22 ביולי – 114 מאומתים
23 ביולי – 152 מאומתים
24 ביולי – 141 מאומתים
25 ביולי – 119 מאומתים
26 ביולי – 209 מאומתים
27 ביולי – 213 מאומתים
28 ביולי – 149 מאומתים
29 ביולי – 201 מאומתים
30 ביולי – 221 מאומתים
31 ביולי – 194 מאומתים
1 באוגוסט – 200 מאומתים
2 באוגוסט – 176 מאומתים
3 באוגוסט – 203 מאומתים
4 באוגוסט – 204 מאומתים
5 באוגוסט – 261 מאומתים
6 באוגוסט – 237 מאומתים
7 באוגוסט – 172 מאומתים
8 באוגוסט – 172 מאומתים
9 באוגוסט – 239 מאומתים
10 באוגוסט – 215 מאומתים
11 באוגוסט – 206 מאומתים
12 באוגוסט – 217 מאומתים
13 באוגוסט – 199 מאומתים
14 באוגוסט – 124 מאומתים
15 באוגוסט – 143 מאומתים
16 באוגוסט – 213 מאומתים
17 באוגוסט – 162 מאומתים
18 באוגוסט – 167 מאומתים
19 באוגוסט – 178 מאומתים
20 באוגוסט – 198 מאומתים
21 באוגוסט – 112 מאומתים
22 באוגוסט – 146 מאומתים
23 באוגוסט – 185 מאומתים
24 באוגוסט – 177 מאומתים
25 באוגוסט – 167 מאומתים
26 באוגוסט – 179 מאומתים
27 באוגוסט – 181 מאומתים
28 באוגוסט – 98 מאומתים
29 באוגוסט – 110 מאומתים
30 באוגוסט – 169 מאומתים
31 באוגוסט – 131 מאומתים
1 בספטמבר – 133 מאומתים

מספר מאומתים לקורונה שנכנסו לישראל מחוץ לארץ בשבועיים הראשונים של יוני – 134 מאומתים

מספר מאומתים לקורונה שנכנסו לישראל מחוץ לארץ בחודש יוני – 328 מאומתים

מספר מאומתים לקורונה שנכנסו לישראל מחוץ לארץ בחודש יולי – 3,157 מאומתים

מספר מאומתים לקורונה שנכנסו לישראל מחוץ לארץ בחודש אוגוסט – 5,541 מאומתים

מספר מאומתים לקורונה שנכנסו לישראל מחוץ לארץ בין 1 ליוני לבין 1 בספטמבר – 9,159 מאומתים

מבוסס על נתונים מתוך ערוץ הטלגרם של משרד הבריאות. מערכת דיומא רוצה להודות לד"ר יובל הרפז שריכז את הנתונים מתוך הגרפים של משרד הבריאות

users: מערכת דיומא